REDAKCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA „FOLIA LITTERARIA ROSSICA”

Ewa Sadzińska – Uniwersytet Łódzki (redaktor serii)
Larysa Lapina – Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. I. Hercena w Sankt Petersburgu (redaktor językowy)
Barbara Olaszek – Uniwersytet Łódzki (redaktor tematyczny)
Aleksandra Szymańska – Uniwersytet Łódzki (sekretarz serii)
 

RADA NAUKOWA

Deczka Czawdarowa – Szumenski Uniwersytet im. Konstantyna Priesławskiego (Szumen; Bułgaria)
Nikołaj Fortunatow – Państwowy Uniwersytet im. N. I. Łobaczewskiego (Niżny Nowogród; Rosja)
Alexander Graf – Uniwersytet im. Justusa-Liebiga (Giessen; Niemcy)
Dina Magomiedowa – Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny (Moskwa; Rosja)
Kazimierz Prus – Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów)
Danuta Szymonik – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)
Anatolij Sobiennikow – Irkucki Uniwersytet Państwowy (Irkuck; Rosja)
 

RECENZENCI WSPÓŁPRACUJĄCY Z REDAKCJĄ

prof. dr hab. Anna Bednarczyk – Uniwersytet Łódzki (Łódź)
prof. zw. dr hab. Piotr Fast – Uniwersytet Śląski (Katowice)
prof. dr hab. Krystyna Galon-Kurkowa – Uniwersytet Wrocławski (Wrocław)
prof. Galina Gumionnaja – Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny im. N. A. Dobrolubowa (Niżny Nowogród; Rosja)
prof. dr hab. Eliza Małek – Uniwersytet Łódzki (Łódź)
prof. dr hab. Halina Mazurek – Uniwersytet Śląski (Katowice)
prof. Michaił Pawłowiec – Moskiewski Miejski Uniwersytet Pedagogiczny (Moskwa; Rosja)
prof. Tatiana Prochorowa – Uniwersytet Federalny w Kazaniu (Rosja)
prof. Irina Romanowa – Smoleński Uniwersytet Państwowy (Smoleńsk; Rosja)
prof. dr hab. Wanda Supa – Uniwersytet w Białymstoku (Białystok)
prof. Elena Sozina – Uralski Uniwersytet Federalny (Jekaterynburg; Rosja)
dr hab. Aleksandr Stiepanow – Państwowy Uniwersytet w Twerze (Twer; Rosja)
prof. Galina Szełogurowa – Rosyjski Instytut Prawosławny (Moskwa; Rosja)
prof. dr hab. Halina Waszkielewicz – Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
prof. Natalia Wierszynina – Pskowski Uniwersytet Państwowy (Psków; Rosja)
prof. Natalia Wołodina – Uniwersytet Państwowy w Czerepowcu (Czerepowiec; Rosja)
prof. dr hab. Urszula Wójcicka – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Bydgoszcz)

Korekta i redagowanie streszczeń w języku angielskim

dr Marta Kaźmierczak – Uniwersytet Warszawski (Warszawa)