Adres redakcji:

 

 

Instytut Rusycystyki UŁ

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

ul. Wólczańska 90

90-522 Łódź

tel.: 42 – 665 53 10

 

e-mail:

glovko@gazeta.pl

(redaktor naczelny)

 

evasz@interia.pl

(sekretarz)