Rada Naukowa

To zespół specjalistów, ekspertów w danej dziedzinie, którzy ponoszą odpowiedzialność za rozwój czasopisma, jego poziom merytoryczny, umiędzynarodowienie, a także rozwijanie i stosowanie dobrych praktyk wydawniczych.


👤prof. Deczka Czawdarowa – Szumenski Uniwersytet im. Konstantyna Priesławskiego (Szumen; Bułgaria🇧🇬)
👤prof. Nikołaj Fortunatow – Państwowy Uniwersytet im. N. I. Łobaczewskiego (Niżny Nowogród; Rosja🇷🇺)
👤prof. Alexander Graf – Uniwersytet im. Justusa-Liebiga (Giessen; Niemcy🇩🇪)
👤prof. Dina Magomiedowa – Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny (Moskwa; Rosja🇷🇺)
👤prof. dr hab. Kazimierz Prus – Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów🇵🇱)
👤mgr Wiera Sitnikowa – Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina (Moskwa; Rosja🇷🇺)
👤dr hab. prof. nadzw. UPH Danuta Szymonik – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce🇵🇱)
👤prof. Anatolij Sobiennikow – Instytut Wojskowy (Peterhof, Sankt-Petersburg, Rosja🇷🇺)